Fotka PAX

Zpopelnění se provádí v partnerském krematoriu Mělník. Dokážeme tak garantovat dodržení technologického postupu zpopelnění. 

Naše pohřební služba nabízí pozůstalým možnost účasti při zpopelnění či zpopelnění na čas.

V objektu krematoria Mělník je udržovaná pietní Rozptylová loučka, na které se provádějí na požádání zákazníků rozptyly, které je též možno udělat s účastí rodiny.

Fotka PAX

Na základě přání zákazníka poskytujeme také služby:

  • arrow-iconMožnost úpravy popela po exhumaci uren
  • arrow-iconRozdělení popela do více uren (buď hned po zpopelnění, nebo po delší době od zpopelnění)
  • arrow-iconSlučování více popelů do jedné schránky
  • arrow-iconNabízíme službu účast rodiny při zpopelnění