Nabízíme kompletní služby v oboru pohřebnictví.

  • Zajišťujeme pohřby s obřadem (civilní i církevní) i bez obřadu s následnou kremací (zpopelněním) či uložením zesnulého do hrobu nebo hrobky.
  • Civilní obřady zajišťujeme ve vlastních obřadních síních (v Praze na Olšanských hřbitovech a v Roudnici nad Labem přímo v sídle pohřební služby), popř. i jinde dle přání pozůstalých.
  • Zpopelnění zesnulého se provádí v partnerském krematoriu Mělník.
  • Provádíme NON–STOP převozy po celé ČR.
  • Zajistíme veškeré náležitosti spojené s úmrtím.
  • Vytváření parte již při objednávce je samozřejmostí.
  • Široký výběr rakví, kytic a věnců, uren, hudby a dalšího zboží jako Bios Urny a Memory Crystal.
  • Abyste nemuseli v těžké chvíli nikam chodit, můžeme pohřeb sjednat u Vás doma.  
  • Se vším rádi ochotně poradíme.

 

Základní druhy pohřbů:

 

Bez obřadu

Je pouhé zpopelnění zesnulého bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni s následným vyzvednutím urny.

Před samotným zpopelněním lze na přání objednavatele pohřbu zajistit rozloučení se zesnulým bez smutečního obřadu v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech (tzv. výstav zesnulého). Výstav zesnulého lze však provést pouze v závislosti na hygienických předpisech.

Na přání lze také zajistit přítomnost u zpopelnění v krematoriu Kladno či krematoriu Mělník nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu. Dále lze zajistit uložení urny na místě, kde si budete přát (do hrobu, hrobky, urnového háje, popř. zajistíme rozptyl nebo vsyp popela na pietních loučkách).

S obřadem 

Jedná se o smuteční rozloučení za účasti rodiny, přátel, známých nebo pouze v úzkém rodinném kruhu v obřadní síni dle Vašeho výběru či v kostele nebo kapli s následným zpopelněním zesnulého a uložením popela do urny.

Do země

Po smutečním obřadu se zemřelý uloží do hrobu nebo hrobky.