Úmrtní list

Úmrtní list vystaví a automaticky odesílá na adresu vypravitele pohřbu příslušný matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Vdovský důchod

Vyřizuje Obvodní správa sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště pozůstalé(ho) manžela(ky).

Předkládá se:

  • arrow-iconÚmrtní list
  • arrow-iconOddací list

 

Veškeré změny a žádosti je možné vyřizovat až po obdržení Úmrtního listu!