Úmrtní list

Úmrtní list vydá matrika Obvodního úřadu místa úmrtí nejpozději do 30dnů vypraviteli pohřbu po předložení všech potřebných dokumentů zesnulého:

  • arrow-iconObčanský průkaz zamřelého
  • arrow-iconObčanský průkaz objednavatele

 

Vdovský důchod

Vyřizuje Obvodní správa sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště pozůstalé(ho) manžela(ky).

Předkládá se:

  • arrow-iconÚmrtní list
  • arrow-iconOddací list
  • arrow-iconDůchodové výměry obou manželů (pokud pobírali důchod)
  • arrow-iconObčanský průkaz pozůstalé(ho) manžela(ky)
  • arrow-iconU pracujících se vyřizuje důchod u jeho zaměstnavatele
  • arrow-iconNotář se ohlásí sám dle místa bydliště zemřelého

 

Veškeré změny a žádosti je možné vyřizovat až po obdržení Úmrtního listu!